Gida » Kungiyar Wasannin Watsa Labaru

Kungiyar Wasannin Watsa Labaru

Ryan
FOUNDER & PRODUCER
Curtis
SITIOR EDITOR
Gary
MANAGER US & INTERNATIONAL SALES MANAGER
Jeff
MANAGER SANTA SANTA WESTERN
Steve
TAMBAYOYI DA KASAWA
Deanna
BAYANIN BAYANIN DA KUMAR DA KUMAR DA BUGA
Matiyu
WRITER
art
SET MANAGER
Norman
PHOTOGRAPH & DIRECTOR SOCIAL MEDIA
Christina
CREW MANAGER
Debra
ON-CAMERA EXPERT
Fredd
SITIOR EDITOR
Victor
TASKIYAR TSARO
Heather
Social Media
Jeanette
ON-CAMERA EXPERT
Jude
HAIR & MAKEUP
Ninaad
ON-CAMERA EXPERT